wykonawcę inżynierowie

Narzędzia do obliczeń

Dzięki Allan Block łatwo wyliczyć ilości potrzebnych materiałów. Pobierz poniżej narzędzie do wyliczeń materiałów i oblicz ilość pustaków, daszków i innych materiałów do projektu twojego muru oporowego i tarasu.

Pobierz:

Wersja 19.0

instalacja narzędzia na PC

1. Pobierz Obliczenia AB (Windows) w formacie ZIP klikając na przycisk powyżej. Zapisz plik ZIP w łatwo dostępnym miejscu (np. pulpit).


2. Rozpakuj folder ZIP z Narzędziem do obliczeń AB. Plik można rozpakować na kilka sposobów:

  • Otwórz folder .ZIP klikając dwukrotnie na nim. Przeciągnij folder z narzędziem do obliczeń AB do wybranej lokalizacji.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na folderze .ZIP i wybierz funkcję rozpakuj wszystko. Wykonaj polecenia, aby zapisać narzędzie do obliczeń AB w wybranej lokalizacji.
  • Użyj innej aplikacji, aby rozpakować i zapisać narzędzie do obliczeń AB w wybranej lokalizacji.

3. Po zapisaniu folderu z narzędziem do obliczeń AB do wybranej lokalizacji, otwórz ten folder.

4. W tym folderze zawarte są dwa elementy - folder źródłowy i plik AB Estimating Tool.exe. Te dwa elementy muszą pozostać w tym samym folderze, aby aplikacja działała poprawnie. Dla swojej wygodny utwórz skrót do AB Estimating Tool.exe poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pliku i wybraniu funkcji utwórz skrót. Umieść ten skrót w łatwo dostępnym miejscu.

5. Uruchom aplikację poprzez dwukrotne kliknięcie na skrócie.

instalacja narzędzia na Mac

1. Pobierz Obliczenia AB (Mac) w formacie ZIP klikając na przycisk powyżej.

2. Po pobraniu otrzymasz plik 'AB Estimating Tool.app.tar' który automatycznie został rozpakowany z formatu ZIP zaraz po pobraniu.

3. Dwukrotnie kliknij na pliku 'AB Estimating Tool.app.tar', aby go rozpakować.

4. Uruchom nową aplikację o nazwie AB Estimating Tool.

Aplikacja na telefon komórkowy

Kalkulations App

Dla murów o wysokości do 1,1 m użyj aplikacji na telefon komórkowy, aby szybko i łatwo wyliczyć ilości potrzebnych materiałów.


Apple Store