wykonawcę inżynierowie

Segmentowych murów oporowych    mur-oporowy

Projekt

Projektowaniem segmentowych murów oporowych zwykle zajmuje się inżynier budownictwa. Ocena ogólnej stateczności zbocza powinna być wykonana przez inżyniera geotechnika. Więcej informacji dotyczących podstawowych zagadnień na temat murów oporowych systemu Allan Block znajdziesz na str. 19 w AB Spec Book.

wysokości muru

Określenie wysokości muru i jego geometriiNachylenie

Określenie parametrów konstrukcyjnych muru


Poprawne zaprojektowanie muru należy wykonać wg następujących kroków:

1. Wybór lokalizacji muru

2. Określenie wysokości muru i jego geometrii

3. Określenie parametrów konstrukcyjnych muru.

4. Obliczenie całego muru

Wyznacz miejsce na przechowanie pustaków

Wyznacz miejsce na
przechowanie pustaków


Ściana klińcowa

Ściana klińcowa


W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zapoznać się z AB Engineering Manual, AB Spec Book, AB Seismic Executive Summary,lub AB Walls 10 Software. Aby uzyskać pomoc w zakresie projektowania, skontaktuj się z Działem Projektowym firmy AB.


Przedmiar robót przed rozpoczęciem budowy

Budowa zbrojonego muru oporowego wymaga dokładnego zaplanowania oraz szczegółowego rozrysowania terenu miejsca budowy.

Sprawdź zamówione materiały

Dostawa i magazynowanie

Ściana klińcowa

Prawidłowe wykonanie ściany klińcowej daje same korzyści:


Materiał wypełniający

Przygotowanie gruntu pod murem

Układanie geosiatki

Widok muru z przodu - lokalizacja geosiatki

Widok muru z przodu - lokalizacja geosiatki