wykonawcę inżynierowie

Zbrojonego muru    mur-oporowy

Praca z geosiatką

Montaż geosiatki
Geosiatka

Geosiatka zazwyczaj jest sprzedawana w dużych balach o szerokości 5 m i długości 200 m. Odmiany geosiatki mają różną wagę i różne wytrzymałości. Do wyższych murów często stosujemy siatki o większych wytrzymałościach, szczególnie w dolnych partiach muru.


Właściwy dobór geosiatki jest bardzo ważny dla stabilności całego muru. Prawidłowe parametry geosiatki należy odczytać w projekcie .


Większość geosiatek posiada włókna o największej wytrzymałości wzdłuż kierunku zwinięcia lub pracy maszyny. Projekty murów zbrojonych zalecają umieszczenie geosiatki w maszynie, tak aby była rozwijana od frontu muru w kierunku tyłu wykopu.

Na informacje o stosowaniu siatki na narożnikach i łukach znajdziesz.

1. Przygotowanie terenu i prace ziemne

Przekrój pionowy przez podkład i pierwszą warstwę pustaków zbrojonego muru oporowego

Przekrój pionowy przez podkład
i pierwszą warstwę pustaków
zbrojonego muru oporowego


Dno w wykopie na warstwę podkładową musi być nienaruszone i ubite. Jeżeli są to iły ciężkie lub grunty mokre bądź też dane miejsce zostało wcześniej przekopane, należy usunąć całość materiału i zastąpić go odpowiednim materiałem zagęszczając warstwami o.

Wykonanie i zagęszczenie warstwy podkładowej

Wykonanie i zagęszczenie warstwy podkładowej


Wykonanie pierwszej warstwy pustaków

Wykonanie pierwszej warstwy pustaków


Wykonanie ściany z klińca

Wykonanie ściany z klińca


Zagęść kliniec i dalszy materiał wypełniający

Zagęść kliniec i dalszy materiał wypełniający


2. Wykonanie warstwy podkładowej

Do wykonania warstwy podkładowej należy zastosować zagęszczalny ziarnisty materiał. Allan Block zaleca dobrze zagęszczalne kruszywo o zrównoważonym uziarnieniu od 5 mm do 31,5 mm średnicy.

3. Wykonanie dolnej (pierwszej) warstwy muru

4. Wykonanie ściany z klińca i wypełnienie strefy za murem

5. Zagęszczenie

Zagęszczenie materiału w strefie za pustakami ma decydujący wpływ na stabilność całego muru.

Montaż i przytwierdzenie geosiatki

Montaż i przytwierdzenie geosiatki


Zagęszczaj warstwami o max. grubości 20 cm

Zagęszczaj warstwami o max. grubości 20 cm.


Nie używaj ciężkiego sprzętu w odległości 1 m bezpośrednio za murem

Nie używaj ciężkiego sprzętu w odległości
1 m bezpośrednio za murem


Zagęszczenie

Układaj kolejne warstwy


6. Montaż geosiatki

Geosiatkę należy umiejscowić zgodnie z projektem. W opisanym poniżej przykładzie ułożenie geosiatki zaczyna się od pierwszej warstwy pustaków.

7. Wypełnienie i zagęszczenie

8. Montaż następnych warstw pustaków