wykonawcę inżynierowie

Grawitacyjnego muru    mur-oporowy

Typowy przekrój pionowy grawitacyjnego muru oporowego

Typowy przekrój pionowy grawitacyjnego muru oporowego


Przekrój pionowy przez podkład i pierwszą warstwę pustaków grawitacyjnego muru oporowego

Przekrój pionowy przez podkład i pierwszą warstwę pustaków grawitacyjnego muru oporowego.


Konstrukcja muru oporowego

Wykonanie warstwy podkładowej, wypoziomowanie i zagęszczenie.


Konstrukcja muru oporowego

Sprawdzenie poziomów i zniwelowanie różnic.


1. Przygotowanie terenu i prace ziemne (wykop)

Stopniowanie pierwszej warstwy pustaków

Rozpocznij wykopy w najniższym punkcie

Rozpocznij wykopy w najniższym punkcie

Mury stawiane na nierównym terenie wymagają zastosowania schodkowej warstwy podkładowej.

2. Wykonanie warstwy podkładowej

3. Wykonanie dolnej (pierwszej) warstwy muru

4. Wykonanie ściany z klińca i wypełnienie strefy za murem

5. Montaż następnych warstw pustaków

*Dla murów niższych niż 1,2 m można wykonać wykop o szerokości 45 cm i głębokości 25 cm, a grubość warstwy bazowej wynosi 10 cm.