wykonawcę inżynierowie

AB Walls 3D+Tarasy

AB Walls 3D+Terraces

Kompleksowe narzędzie do projektowania segmentowych murów oporowych.

AB Walls to kompleksowe narzędzie do projektowania, które tworzy rysunki konstrukcyjne o profesjonalnej jakości z danymi wsparcia technicznego. Pozwala projektantom przenieść koncepcyjny układ z planu terenu do kompletnego rozwiązania ściennego, a następnie wyeksportować go do różnych programów typu CAD, a także do programu do modelowania 3D SketchUp. Ponadto projektanci mogą generować elewacje, plany i wiele widoków przekrojowych swoich projektów ścian oporowych.

Możliwości projektowe programu obejmują między innymi obliczenia statyczne i sejsmiczne dla analizy stabilności wewnętrznej i zewnętrznej muru oraz złożonej stateczności wewnętrznej całej konstrukcji. Aktualna wersja programu umożliwia projektantom obliczanie wyników statecznosci wewnętrznych i zewnętrznych dla złożonych konstrukcji ścian tarasowych. AB Walls może wygenerować kompleksowy projekt ściany i wydrukować kompletną dokumentację w jednym pliku co ułatwia przesłanie go do klienta.

Zainspirowani pracami nad stworeniem Dobrych Praktyk drobnowymiarowych ścian oporowych (Best Practices for SRW Design) w najnowszej wersji wprowadzono wiele zmian, aby pomóc w prowadzeniu branży w kierunku bezawaryjnych ścian oporowych.


Poproś o kopięCo jeszcze potrafi profam AB Walls 3D + Tarasy ?

Udoskonalone szczegóły:

Jedną z najtrudniejszych części procesu projektowania i budowy ścian segmentowych jest przekazanie wykonawcy wymagań projektowych. AB Walls udoskonalił wyniki wysyłania i generowania szczegółów technicznych, aby umożliwić projektantowi:

AB Walls Design Software

AB Walls Design Software

AB Walls Design Software

Pressure Map

Uszczegółówienie projektu:

Eksportowanie modeli 3D projektów:

3D model of AB retaining wall

3D model of AB retaining wall

Ulepszenie danych wjściowych:

AB Walls nadal zapewnia możliwość przejrzenia danych wprowadzanych przez inżynierów do projektu, jak i szczegółowych danych wyjściowych w postaci rysunku warsztatowego do wykorzystania w terenie - ale teraz jeszcze lepiej!

Ressa Export

Eksport ReSSA

Allan Block ściśle współpracował z projektantami ReSSA, wiodącego w branży programu do globalnej analizy stabilności. Mamy możliwość eksportu informacji o przekroju z AB Walls do pliku ReSSA. Daje to projektantowi ścian możliwość łatwego przesyłania informacji z AB Walls do ReSSA, aby szybko i skutecznie zbadać globalną stabilność miejsca projektu.

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Allan Block, aby otrzymać kopię naszego oprogramowania do projektowania ścian AB.


Poproś o kopię